Evelina Kallträsk

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia

Nyckelord

  • Barndomshistoria, Populärkultur, Kunskapshistoria

Forskning

Jag är doktorand i historia sedan hösten 2020. Mitt avhandlingsprojekt berör utvecklingen av synen på barn, ungdomar och entreprenörskap i Sverige sedan 1980. Projektet har ett kunskapshistoriskt perspektiv med fokus på Ung Företagsamhet som kunskapsaktör. Innan jag antogs som doktorand har jag studerat historia och engelsk litteratur, huvudsakligen vid Lunds universitet. Min forskning har främst berört barndomshistoria och utvecklingen av synen på barn och barndomen sedan 1800-talet. Mina forskningsintressen inkluderar barndomshistoria, populärkultur, kunskapshistoria och historiekultur.