Ewa Axelsson

Fil. Dr, knuten till universitetet, Gästforskare

Gästforskare

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Forskning

Jag har doktorsexamen i ekonomisk historia från Umeå Universitet (2018), med en tidigare bakgrund inom historia, geografi och landskapsvetenskap. Jag studerar människans samverkan med landskap ur ett brett perspektiv med fokus på regional utveckling, landskapsförändring, resursanvändning och hur detta kan i sin tur påverka politisk och ekonomisk utveckling.

På senare tid har mitt fokus varit främst på hur den norrländska sågverksindustrins expansion påverkade lokalsamhället i Västernorrland under 1800-talets senare del. 

Forskning