Fanny Kärfve

knuten till universitetet

Forskning

I min avhandling, Greeting the visitor. Roman fauces mosaics contextualised, ämnar jag studera ingångarna, fauces, till de privata husen i den romerska staden Pompeji. I ca 30 atriumhus dekoreras golven av svartvita mosaiker, både figurativa (isht. djur) och icke-figurativa (geometriska mönster och blomster) motiv. Somliga är ytterligare dekorerade med latinska inskrifter. Utifrån kronologiska och geografiska perspektiv (golvens åldrar och husens placering i staden) vill jag undersöka husägarens möjliga uppvisning av status. Till min hjälp använder jag mig av teoribildningar hämtade från sociologi och kulturgeografi, vid sidan om de konstvetenskapliga perspektiven.