Felix Mitelman

Seniorprofessor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Kromosomavvikelser, Genfusioner

Forskning

Överväldigande bevis stöder tanken att cancer uppkommer som en följd av skador på cellens genetiska material. Utvecklingen inom forskningsområdet går mycket snabbt och ny information tillkommer ständigt. Det finns således ett stort behov av en systematisk och pålitlig registrering och presentation av tillgängligt material. Databasen över kromosomförändringar och genfusioner i cancer, som etablerades 1980, är ett försök att tillgodose detta behov. Databasen uppdateras kontinuerligt och innehåller information om alla publicerade kromosomavvikelser i cancer och uppgifter om de molekylära konsekvenserna av avvikelserna samt de genetiska förändringarnas kliniska betydelse. Tack vare ett fruktbart samarbete med US National Cancer Institute (NCI) är databasen allmänt tillgänglig och fritt sökbar på Internet med länkar till ett nätverk av databaser av betydelse för cancerforskningen.

Utvald forskningsoutput

Felix Mitelman, Bertil Johansson & Fredrik Mertens, 2004 apr, I : Nature Genetics. 36, 4, s. 331-334 4 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Felix Mitelman, Bertil Johansson & Fredrik Mertens, 2007, I : Nature Reviews. Cancer. 7, 4, s. 233-245

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Fredrik Mertens, Bertil Johansson, Thoas Fioretos & Felix Mitelman, 2015, I : Nature Reviews. Cancer. 15, 6, s. 371-381

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Fredrik Mertens, Antonescu, C. R. & Felix Mitelman, 2016, I : Genes, Chromosomes and Cancer. 55, 4, s. 291-310

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Visa alla (140)