Filippa Säwe

Universitetslektor

Forskning

Jag disputerade 2004 med avhandlingen ”Att tala med, mot och förbi varandra. Samtal mellan föräldrar och skolledning på en dövskola”. Avhandlingsarbetet föregicks av en licentiatavhandling ”Om samförstånd och konflikt. Samtal mellan föräldrar och skolledning på en specialskola” (1999) Den rådande handikappsdiskursen kring döva som handikappade eller en språklig minoritet utgör analysens utgångspunkt. Ur denna ambivalens formas olika sociala identiteter och samverkansformer växer fram där samförstånd och konflikter ständigt växlar plats med varandra.

I nuvarande forskningsprojekt intresserar jag mig för hur olika verkligheter gestaltas utifrån olika utgångspunkter och intressen. I det första projektet är det främst i relation till fiske som fritidsintresse eller levebröd. Här fångas olika aspekter av bevarande och utveckling i relation till begreppet social hållbarhet.

I det andra projekt studerar jag hur konst och konstevenemang kan förstås som en alternativ kommunikationsstrategi i ett större stadbyggnadsprojekt. Här analyseras olika kommunala förvaltningars inställningar som interna stakeholders. Den relationella konstens möjligheter och hinder i relation till dialogskapande processer med medborgarna problematiseras.

Pågående forskningsprojekt

”Multi-dimensional Co-management of Coastal Fisheries” finansierat av FORMAS, 2010-2013.Detta projekt är tvärvetenskapligt och har till syfte att utifrån både ett naturvetenskapligt och ett samhällsvetenskapligt perspektiv undersöka och kartlägga möjligheterna till ett slags nya samförvaltningsformer av fiske i Öresund. Det underliggande forskningsintresset utgår från att studera hur olika parter samtalar kring och därigenom framställer möjligheter och problem med en gemensam, begränsad och därmed ”svårfångad” resurs som fisket.

"Doing Sustainability Through Markets? Coastal Communities and Economies Embedded in Place." finansierat av FORMAS, 2013-2016.

"Kommunikation kring innovationer i stadsmiljö. Kommunikativa möjligheter och utmaningar för stadsförnyelseprojektet H+" finansierat av Plattformen (Helsingborgs stad), 2011-2013.

Senaste forskningsoutput

Johan Hultman & Filippa Säwe, 2020, (Accepted/In press).

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Fazey, I., Schäpke, N., Caniglia, G., Patterson, J., Hultman, J., van Mierlo, B., Säwe, F., Wiek, A., Wittmayer, J., Aldunce, P., Al Waer, H., Battacharya, N., Bradbury, H., Carmen, E., Colvin, J., Cvitanovic, C., D'Souza, M., Gopel, M., Goldstein, B., Hämäläinen, T. & 28 andra, Harper, G., Henfry, T., Hodgson, A., Howden, M. S., Kerr, A., Klaes, M., Lyon, C., Midgley, G., Moser, S., Mukherjee, N., Müller, K., O'Brien, K., O'Connell, D. A., Olsson, P., Page, G., Reed, M. S., Searle, B., Silvestri, G., Spaiser, V., Strasser, T., Tschakert, P., Uribe-Calvo, N., Waddell, S., Rao-Williams, J., Wise, R., Wolstenholme, R., Woods, M. & Wyborn, C., 2018 jun 1, I : Energy Research and Social Science. 40, s. 54-70 17 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Johan Hultman & Filippa Säwe, 2018, Handbook of Sustainability Science and Research. Leal, W. (red.). Springer, s. 57-70

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (38)