Frederik Lundtofte

Universitetslektor, PhD

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi

Nyckelord

  • Nationalekonomi

Forskning

I min forskning analyserar jag, teoretiskt såväl som empiriskt hur asymmetrisk information, informationskostnader och lärande påverkar portföljval och jämviktspriser. 

Undervisning

Jag har varit djupt involverad i undervisningen av två kurser på vårt masterprogram i finansiell ekonomi: "Continuous Time Finance" och "Foundations of Finance". Båda dessa kurser är teoretiska och berör portföljval, arbitrage och jämviktsprissättning. Jag har också handlett ett stort antal kandidat- och magisteruppsatser och även flera doktorander.

Senaste forskningsoutput

Frederik Lundtofte & Nielsen, C. Y., 2018 nov 11, I : European Financial Management.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Thomas Fischer & Frederik Lundtofte, 2018, (Working Papers; nr. 2018:25).

Forskningsoutput: Working paper

Leoni, P. & Frederik Lundtofte, 2017 apr 1, I : Economics Letters. 153, s. 80-82 3 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (19)