Frederik Testud

knuten till universitetet

Systemutvecklare, Forskningsprojektdeltagare