Fredrik Andreasson

Universitetsadjunkt

Forskning

Jag är evolutionär ekolog med ett allmänt intresse för livshistoriestrategier och ett speciellt intresse för ekofysiologi och termofysiologi. Dessa områden utforskar jag med hjälp av frilevande blåmesar och talgoxar. Jag är intresserad av ekofysiologi i allmänhet men i synnerhet av hur olika abiotiska och biotiska miljöfaktorer påverkar variation i fåglars energiomsättning och kroppstemperatur. Framförallt arbetar jag med frågor som rör energiomsättning i kalla och varma miljöer. Vad avgör t.ex. en liten fågels kroppstemperatur under en kall vinternatt? Hur undviker föräldrar överhettning när de arbetar hårt med att mata sina ungar under häckning?

Jag är även intresserad av hur pågående klimatförändringar påverkar fåglars ekologi och fysiologi. Vi vet att generellt varmare vårar får många fåglar att häcka tidigare men kommer effekter av mer extrema väderhändelser även påverka fåglar i tempererade områden på norra halvklotet? Är de fysiologiskt anpassningsbara till sådana förändringar? Hur kan häckning och ungutveckling komma att påverkas?

Senaste forskningsoutput

Fredrik Andreasson, Andreas Nord & Jan Åke Nilsson, 2020 jul, I: Ibis. 162, 3, s. 836-844 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fredrik Andreasson, Jan Åke Nilsson & Andreas Nord, 2020, I: Frontiers in Ecology and Evolution. 8, 576331.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (9)