Fredrik Andreasson

knuten till universitetet

Forskning

Jag är fascinerad och intresserad av biologi i dess breda mening, men inom biologins värld är jag speciellt intresserad av evolutionär ekologi och dess kopplingar till organismers fysiologi. Under min doktorandtid kommer jag att ha ett brett fokus på samspelet mellan reglering av kroppstemperatur och energiomsättning hos småfåglar och hur dessa fysiologiska processer påverkas av andra faktorer som till exempel predationsrisk, risk för överhettning och immunförsvaret. Mina kommande projekt kommer att fokusera på två skilda processer rörande temperaturreglering, nämligen överhettning och hypotermi, och de möjliga kostnader och vinster som dessa kan medföra.

Under vinterhalvåret kommer jag att mäta energiomsättning och kroppstemperatur på tättingar som övernattar i fågelholkar på Revingehed för att bättre förstå sambandet mellan fåglarnas energiomsättning och deras kroppstemperatur. Inom detta system kommer jag även att undersöka hur predatoriska stimuli påverkar användandet av hypotermi hos dessa fåglar.

Under häckningssäsongen på våren kommer fokus istället att ligga på fåglarnas risk för att överhettas under tiden då de arbetar hårt och har en hög kroppstemperatur. En kraftigt förhöjd kroppstemperatur kan i värsta fall vara dödlig, men även om temperaturen inte är dödlig kan den skada kroppen allvarligt. Jag kommer därför att undersöka vilka kostnader en hög kroppstemperatur kan medföra och om det till och med kan vara så att fåglarnas kapacitet att avge kroppsvärme kan vara den begränsande faktorn för hur hårt de kan arbeta.

Under mitt MSc-projekt undersökte jag blåmesungars utveckling under deras två första veckor i livet, då de går från att vara helt beroende av värme från föräldrarna till att bli jämnvarma. Förhoppningsvis kan jag fortsätta att utveckla och fördjupa detta område för att underlätta förståelsen för vilka faktorer som styr ungarnas utveckling mot att bli jämnvarma.

Senaste forskningsoutput

Fredrik Andreasson, 2019 dec 18, Lund: Lunds universitet, Media-Tryck . 175 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Visa alla (7)