Fredrik Berglind

Forskare, Biträdande, Filosofie doktor, Filosofie DoktorTidigare namn: Fredrik Berglind Delin

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurovetenskaper
  • Neurologi

Nyckelord

  • epilepsi, optogenetik, kortikal dysplasi

Forskning

Jag jobbar i gruppen för cellulär neurofysiologi och epilepsi. Vi utvecklar experimentella metoder för att återställa normal funktion vid kortikal dysplasi, dvs missbildning av hjärnvävnad, som är en vanlig orsak till epilepsi hos barn.

Tidigare har jag studerat mekanismer för krampstimulering och krampbehandling med optogenetik som redskap, i hippocampus (en struktur i hjärnan som ofta är inblandad i epileptiska kramper) hos möss.

Senaste forskningsoutput

Fredrik Berglind, 2016, Experimental Epilepsy Group. 71 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fredrik Berglind, Marco Ledri, Sørensen, A. T., Nikitidou, L., Melis, M., Bielefeld, P., Deniz Kirik, Deisseroth, K., My Andersson & Merab Kokaia, 2014, I : Neurobiology of Disease. 65, s. 133-141

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (3)