Fredrik Björklund

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)

Nyckelord

  • socialpsykologi, social kognition, moralpsykologi

Forskning

Min forskning handlar om hur människor ser på sig själva och andra, särskilt på moralområdet, när man interagerar med individer från andra samhällsgrupper, och när man besvarar frågor i psykologiska test. Här följer tre korta projektbeskrivningar:

1. Moralpsykologi

Vilka processer ligger bakom att vi kommer fram till att någonting är moraliskt klandervärt eller berömvärt? Hur fattar vi beslut i moralfrågor? I detta projekt undersöks kognitiva aspekter på hur människor fungerar moraliskt. Vi arbetar ofta med experimentella metoder och studerar hur bedömningar och beslut påverkas av kontextuella faktorer och samspelar med personlighetsvariabler.

2. Stereotyper och fördomar

Hur påverkar stereotyper vår bild av oss själva och andra? I projektet undersöks hur information om människors grupptillhörighet påverkar vilka slutsatser som dras om deras egenskaper, och hur denna påverkan kan förklaras. Liksom i moralprojektet arbetar vi framförallt med socialkognitiva teorier och experimentella metoder.

3. Personlighetsmätning

Vilken betydelse har social önskvärdhet vid mätning av personlighet och kan man utveckla självskattningstest som mäter personlighet på ett relativt ”rent” sätt? Projektets studier omfattar dels grundforskning om social önskvärdhet, men också testutveckling och tillämpade studier inom t.ex. urval och rekrytering.

Senaste forskningsoutput

Lewend Mayiwar & Fredrik Björklund, 2021 jun 25, I: Frontiers in Psychology. 12, s. 1-16

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (107)