Fredrik Ekengren

Fil Dr, Universitetslektor, Fil Dr, Fil mag, Fil kand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arkeologi

Nyckelord

  • Gravarkeologi, Kulturmöten, Materialitet, Järnålder, Vikingatid, Tidigmodern tid, Nya Sverige

Forskning

Jag disputerade 2009 på en avhandling med titeln "Ritualization, Hybridization, Fragmentation. The Mutability of Roman Vessels in Germania Magna AD 1-400." Min forskning kretsar kring järnålder och vikingatid i Europa och Skandinavien, kulturell interaktion, ritualteori, gravarkeologi, migration och kolonialism, den svenska kolonin Nya Sverige i Nordamerika på 1600-talet, samt arkeologins roll i populärkultur.

Undervisning

Som lärare vid institutionen undervisar jag i kurser om teori och metod samt om europeisk järnålder och det vikingatida Skandinavien.

Senaste forskningsoutput

Fredrik Ekengren, 2018, (Accepted/In press) Approaching the Dead: Studies on Mortuary Ritual in the Ancient World. de Hemmer Gudme, A. K. & Valkama, K. (red.). Helsinki Univeristy, (The Finnish Exegetical Society ).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Naum, M. (red.) & Fredrik Ekengren (red.), 2018, Woodbridge: Boydell & Brewer. 360 s. (Society for Post Medieval Archaeology Monograph; vol. 10)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Fredrik Ekengren, 2018, Facing Otherness in Early Modern Sweden: Travel, Migration and Material Transformations 1500-1800. Magdalena, N. & Ekengren, F. (red.). Woodbridge: Boydell & Brewer, s. 261-288 (The Society for Post-Medieval Archaeology Monograph; vol. 10).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (27)