Fredrik Haller

Universitetslektor, Ämnesansvarig dramatikerutbildning

Konstnärligt arbete

Som regissör, dramatiker och lärare intresserar jag mig särskilt för metodutveckling inom fälten New dramaturgy och kritiska perspektivtagande i konstnärlig praktik. Därtill försöker jag utveckla kollaborativa arbetsformer för komposition av sceniskt handlande.

 

Jag har undervisat på Teaterhögskolan i Malmö i olika omfattningar och i olika ämnen sedan 2000. Numera undervisar jag mestadels på Kandidatutbildningen i sceniskt och dramatiskt författande och på Masterutbildningen i teater, för vilka jag också är utbildningsansvarig (för masterutbildningen tillsammans med Jörgen Dahlkvist). 

 

På dramatikerutbildningen består min undervisning i såväl handledning av studenternas skrivande som kurser i dramaturgi och estetik. På masterutbildningen består min undervisning i kunskapsfilosofi och komposition samt en forskningsförberedande kurs i konstnärlig forskningsmetodik. På samma utbildning håller jag också i konstnärlig handledning av studenternas egna projekt.

 

Utanför Teaterhögskolan är jag i huvudsak verksam på Teater Weimar.   

Senaste forskningsoutput

Jörgen Dahlqvist, Fredrik Haller, Annika Nyman, Liv Kaastrup Vesterskov & Anton Andersson, 2017 sep 22

Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputKonstnärligt arbete

Fredrik Haller, Jörgen Dahlqvist & Liv Kaastrup Vesterskov, 2016 nov 2

Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputKonstnärligt arbete

Annika Nyman & Fredrik Haller, 2015 apr 10

Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputKonstnärligt arbete

Visa alla (3)