Fredrik Hedeer

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Radiologi och bildbehandling
  • Kardiologi

Forskning

Myokardscintigrafi (MPS) används för att bedöma hjärtmuskelns (myokardiets) genomblödning (perfusion) hos patienter med misstänkt sjukdom i hjärtats kransartärer (ischemisk hjärtsjukdom). Magnetisk resonanstomografi (MR) av hjärtat är facitmetod avseende förekomst av myokardskada och funktion och kan även användas för att bedöma perfusion. Hur bra MPS är på att mäta förekomst av myokardskada liksom hur väl MPS och MR korrelerar avseende myokardperfusion är ofullständigt känt, framförallt med ny MPS-teknik - digital SPECT (single-photon emission computed tomography). 

Senaste forskningsoutput

Visa alla (11)