Fredrik Leeb-Lundberg

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Bröstcancer , G-proteinkopplad receptor , Cellsignalering

Forskning

Tumör-specifika receptorer har revolutionerat cancerbehandling eftersom de kan fungera som prognostiska och behandlingsprediktiva biomarkörer och behandlingsmåltavlor. G proteinkopplade receptorer (GPCR) är en stor familj proteiner som sitter i cellmembranet och förmedlar specifika vävnadssvar för många olika stimuli. Medlemmar av denna familj är idag de mest utnyttjade och framgångsrika måltavlor för kliniskt användbara läkemedel. Idag har relativt få studier gjorts på GPCR i cancer, men dessa receptorer har nyligen uppmärksammats eftersom flera är muterade i cancer, och många mänskliga cancerassocierade virus använder konstitutivt aktiva GPCR för att orsaka cancer. Därför anses GPCR vara en stor outnyttjad källa av tumörspecifika biomarkörer och behandlingsmåltavlor för cancerbehandling. Vår forskargrupp är intresserad av hur dessa proteiner förmedlar signaler över cellmembranet och hur de kan utnyttjas som biomarkörer och behandlingsmåltavlor i bröstcancer.

Utvald forskningsoutput

Stefan Broselid, Kelly A Berg, Teresa A Chavera, Robin Kahn, William P Clarke, Björn Olde & Fredrik Leeb-Lundberg, 2014, I: Journal of Biological Chemistry. 289, 32, s. 22117-22127

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Martin Sjöström, Linda Werner Hartman, Dorthe Grabau, Tommy Fornander, Per Malmström, Bo Nordenskjöld, Dennis C Sgroi, Lambert Skoog, Olle Stål, Fredrik Leeb-Lundberg & Mårten Fernö, 2014, I: Breast Cancer Research and Treatment. 145, 1, s. 61-71

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Caroline Sandén, Stefan Broselid, Louise Cornmark, Krister Andersson, Joanna Daszkiewicz-Nilsson, Ulrika Mårtensson, Björn Olde & Fredrik Leeb-Lundberg, 2011, I: Molecular Pharmacology. 79, 3, s. 400-410

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Björn Olde & Fredrik Leeb-Lundberg, 2009, I: Trends in Endocrinology and Metabolism. 20, s. 409-416

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (107)