Fredrik Levander

Universitetslektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi
  • Bioinformatik (beräkningsbiologi)

Nyckelord

  • Proteomik, Masspektrometri, Bioinformatik, NBIS

Forskning

Proteiner har en avgörande roll för levande cellers funktion, och det kan finnas uppemot en miljon olika proteinvarianter som arbetar tillsammans. I cancer kommer vissa av dessa proteiner avvika från det normala och utöva oönskade funktioner, och kan man hitta dessa proteiner och förstå deras roll i cellen ökar sannolikheten till att man kan behandla cancern på ett effektivt sätt.

Vi arbetar med masspektrometribaserade metoder för att mäta mängderna av de olika proteinerna som förekommer i ett prov, och specifikt försöker vi utveckla nya metoder för att så detaljerat och utförligt som möjligt estimera proteinmängder från de stora mängderna data som genereras av masspektrometern. Vi använder de utvecklade metoderna för att karaktärisera olika cancertyper i samarbetsprojekt.

Yrkesarbete

Koordinator inom NBIS (Nationell Bioinformatikinfrastruktur Sverige). Infrastruktur och support.

Gruppledare inom beräkningsproteomik

Studierektor grundutbildning Immunteknologi

Utvald forskningsoutput

Teleman, J., Röst, H., Rosenberger, G., Schmitt, U., Malmström, L., Johan Malmström & Fredrik Levander, 2015, I : Bioinformatics. 31, 4, s. 555-562

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Sandin, M., Chawade, A. & Fredrik Levander, 2015, I : Proteomics Clinical Applications. 9, 3-4, s. 289-294

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Chawade, A., Alexandersson, E. & Fredrik Levander, 2014, I : Journal of Proteome Research. 13, 6, s. 3114-3120

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Sandin, M., Ali, A., Hansson, K., Månsson, O., Andreasson, E., Resjö, S. & Fredrik Levander, 2013, I : Molecular & Cellular Proteomics. 12, 5, s. 1407-1420

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Kirik, U., Cifani, P., Albrekt, A-S., Malin Lindstedt, Anders Heyden & Fredrik Levander, 2012, I : Journal of Proteome Research. 11, 5, s. 2955-2967

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (78)