Fredrik Lindström

Professor, TD, FM

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap

Nyckelord

  • Teologi, Gamla testamentets exegetik

Forskning

Min forskning är inriktad på förståelsen av människans villkor i de bibliska texterna. Vad kan den gammaltestamentliga livserfarenheten och gudstron tillföra tolkningen av den mänskliga existensens villkor idag? En kärnfråga är livsförståelsen i Gamla testamentet och gudsbildens egenart och utveckling. Ett av det allmänmänskliga livets huvudproblem står i fokus: lidandet och det onda. Jag undersöker den teologiska bearbetningen av erfarenheter i samband med ondska och lidande. Analyserna står i dialog med andra discipliner och erfarenheter från historia och nutid. Ständigt måste vi korrigera varandras analys av hur vi i olika tider och kulturer existentiellt och intellektuellt tyder livets villkor. Den teologiska disciplinen Gamla testamentets exegetik har en djup värdegemenskap med alla teologiska och humanistiska discipliner som vill beskriva människans villkor. Som historisk disciplin utnyttjar exegetiken metoder som används vid annat studium av texter från antiken. Men man behöver inte studera den hebreiska bibeln enbart som ett dokument från en förgången tid. För mig är avsikten med det historiska studiet att lära något av det förflutna om sådant som angår oss och är problematiskt i vår egen tid. Centrala texter i min forskning är Psaltaren, Job, Habackuk och Rutsboken.

Senaste forskningsoutput

Fredrik Lindström, 2018 sep, Ordet är dig mycket nära: tolkningar av Gamla testamentet. Olsson, B. & Starr, J. (red.). Skellefteå: Artos & Norma, s. 23-36 14 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Fredrik Lindström, 2017 mar 1, Kyss: en meditation i ord och bild över Höga visan. Svenska kyrkan, 6 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (15)