Fredrik Mertens

Professor, specialistläkare, ,

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Cancer och onkologi
  • Medicinsk genetik

Nyckelord

Forskning

Mjukdelstumörer är en undergrupp av tumörsjukdomar som uppstår i kroppens stödjevävnad. De är svåra att skilja från varandra genom histopatologisk analys, och kirurgi är fortsatt den viktigaste, och i många fall enda, behandlingsmetoden. Precis som för andra tumörtyper finner man att de genetiska avvikelserna varierar beroende på vilken typ det är, och för vissa av mjukdelstumörerna har man hittat förändringar som är specifika, dvs de förekommer inte i någon annan tumörform.


Avsikten är dels att studera vilka genetiska förändringar som kännetecknar olika typer av mjukdelstumör, dels att klargöra vilken påverkan dessa förändringar har på cell- och patientnivå.

Utvald forskningsoutput

Christine G. Joseph, Heejung Hwang, Yuchen Jiao, Laura D. Wood, Isaac Kinde, Jian Wu, Nils Mandahl, Jinyong Luo, Ralph H. Hruban, Luis A. Diaz Jr, Tong-Chuan He, Bert Vogelstein, Kenneth W. Kinzler, Fredrik Mertens & Nickolas Papadopoulos, 2014, I: Genes, Chromosomes and Cancer. 53, 1, s. 15-24

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Elsa Arbajian, Florian Puls, Linda Magnusson, Khin Thway, Cyril Fisher, Vaiyapuri P Sumathi, Johnbosco Tayebwa, Karolin Hansén Nord, Lars-Gunnar Kindblom & Fredrik Mertens, 2014, I: American Journal of Surgical Pathology. 38, 6, s. 801-808

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Charles Walther, Johnbosco Tayebwa, Henrik Lilljebjörn, Linda Magnusson, Jenny Nilsson, Fredrik Vult von Steyern, Ingrid Øra, Henryk Domanski, Thoas Fioretos, Karolin Hansén Nord, Christopher Dm Fletcher & Fredrik Mertens, 2014, I: Journal of Pathology. 232, 5, s. 534-540

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jakob Hofvander, Johnbosco Tayebwa, Jenny Nilsson, Linda Magnusson, Otte Brosjö, Olle L Larsson, Fredrik Vult von Steyern, Nils Mandahl, Christopher Fletcher & Fredrik Mertens, 2015, I: Clinical Cancer Research. 21, 4, s. 864-869

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Florian Puls, Jakob Hofvander, Linda Magnusson, Jenny Nilsson, Elaine Haywood, Vaiyapuri P Sumathi, D Chas Mangham, Lars-Gunnar Kindblom & Fredrik Mertens, 2016, I: Journal of Pathology. 238, 4, s. 502-507

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (252)