Fredrik Mertens

Professor, specialistläkare, ,

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Cancer och onkologi
  • Medicinsk genetik

Nyckelord

Forskning

Mjukdelstumörer är en undergrupp av tumörsjukdomar som uppstår i kroppens stödjevävnad. De är svåra att skilja från varandra genom histopatologisk analys, och kirurgi är fortsatt den viktigaste, och i många fall enda, behandlingsmetoden. Precis som för andra tumörtyper finner man att de genetiska avvikelserna varierar beroende på vilken typ det är, och för vissa av mjukdelstumörerna har man hittat förändringar som är specifika, dvs de förekommer inte i någon annan tumörform.


Avsikten är dels att studera vilka genetiska förändringar som kännetecknar olika typer av mjukdelstumör, dels att klargöra vilken påverkan dessa förändringar har på cell- och patientnivå.

Utvald forskningsoutput

Joseph, C. G., Hwang, H., Jiao, Y., Wood, L. D., Kinde, I., Wu, J., Nils Mandahl, Luo, J., Hruban, R. H., Diaz Jr, L. A., He, T-C., Vogelstein, B., Kinzler, K. W., Fredrik Mertens & Papadopoulos, N., 2014, I : Genes, Chromosomes and Cancer. 53, 1, s. 15-24

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Elsa Arbajian, Puls, F., Magnusson, L., Thway, K., Fisher, C., Sumathi, V. P., Tayebwa, J., Karolin Hansén Nord, Kindblom, L-G. & Fredrik Mertens, 2014, I : American Journal of Surgical Pathology. 38, 6, s. 801-808

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Charles Walther, Tayebwa, J., Henrik Lilljebjörn, Magnusson, L., Nilsson, J., Fredrik Vult von Steyern, Ingrid Øra, Domanski, H., Thoas Fioretos, Karolin Hansén Nord, Fletcher, C. D. & Fredrik Mertens, 2014, I : Journal of Pathology. 232, 5, s. 534-540

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jakob Hofvander, Tayebwa, J., Nilsson, J., Magnusson, L., Brosjö, O., Larsson, O. L., Fredrik Vult von Steyern, Mandahl, N., Fletcher, C. & Fredrik Mertens, 2015, I : Clinical Cancer Research. 21, 4, s. 864-869

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Puls, F., Jakob Hofvander, Magnusson, L., Nilsson, J., Haywood, E., Sumathi, V. P., Mangham, D. C., Kindblom, L-G. & Fredrik Mertens, 2016, I : Journal of Pathology. 238, 4, s. 502-507

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (248)