Fredrik Nilsson

Forskare

Forskningsområden

Nyckelord

  • Öresund, Öresundsregionen, Öresundsstudier, gränsstudier

Forskning

Nilssons vetenskapliga aktivitet sträcker sig över flera fält, men kulturanalytisk forskning om gränser och transnationella processer utgör ett huvudspår. Inom ramarna för detta spår har Nilsson bland annat studerat flyktingläger, politiska rörelser och kriminella nätverk i Öresundsregionen. Vid sidan av detta har Nilsson undersökt; hur globalisering tar plats lokalt i människors vardagar (med utgångspunkt i aktiesparande som folkrörelse); hur populärmusik skapar utrymme för nya performativa praktiker; hur maskulina identiteter förhandlas med utgångspunkt i övervikt; hur genus förhandlas i religiösa kontexter i det moderna samhället. Forskningen knyts samman av ett intresse för politiska och kulturella processer samt identitetsformering. Nilsson arbetar både med samtidsstudier och kulturhistoriskt inriktade studier.

Nilsson har initierat och varit ledare för flera olika forskningsprojekt. Projekten har i flera fall varit flervetenskapliga och transnationella. Vissa har också genomförts i samverkan med privat näringsliv och museisektorn.

Examina och akademisk position

Professor i Etnologi vid Lunds universitet (2012).
Professor i Etnologi vid Malmö Högskola (2011).
Docent i Etnologi vid Malmö Högskola (2008).
Doktorsexamen i Etnologi, Lunds universitet (2001).

Yrkesarbete

Anställningar och uppdrag (i urval)

Föreståndare för Centrum för Öresundsstudier, Lunds universitet 2012-2017
Universitetslektor, Institutionen för Service Management, Campus Helsingborg, Lunds universitet, 2011 – .
Vetenskaplig ledare för forskningsmiljön Historiska studier, Malmö Högskola, 2009.
Universitetslektor vid Malmö Högskola 2006.05.01 – 2010, 12.31.

Senaste forskningsoutput

Fredrik Nilsson (red.) & Marander-Eklund, L. (red.), 2018 nov 23, I : Budkavlen. årgång 97, 302 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragSpecial-/temanummer av tidskrift (redaktör)

Fredrik Nilsson, 2018, Mentala gränshinder: En studie av hur norska och svenska företagare erfar och uppfattar arbete över gränsen. Palmehag, A. (red.). Malmö: Öresundsinstituttet, s. 18-25

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (70)