Fredrik Saïd Madsen

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi

Forskning

Mina huvudsakliga forskningsområden är jordbrukekonomi, utvecklingsekonomi och institutionell ekonomi. Med hjälp av kvantitativa metoder kopplar jag ihop dessa områden i min forskning om äganderättigheter i Tanzanias jordbrukssektor. Dessutom utför jag ekonomiska studier om silkessektorn, en sektor som från ett ekonomiskt perspektiv fått begränsad uppmärksamhet i litteraturen.