Fredrik Schoug

Universitetslektor, Docent

Senaste forskningsoutput

Fredrik Schoug, 2020, Berättelser, retorik och medier: Texter till minne av Sofi Qvarnström. Bruhn, T. (red.). Lund: Studia Rhetorica Lundensia - Lunds universitet, s. 67-87 22 s. (Studia Rhetorica Lundensia; vol. 5).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Fredrik Schoug, 2020, En ämneslång karriär: Vänbok till Gunilla Jarlbro. Miegel, F. (red.). Lund: Lund University (Media-Tryck), s. 129-162 34 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Fredrik Schoug, 2017, Sociala medier: vetenskapliga perspektiv. Olsson, T. (red.). Malmö: Gleerups Utbildning AB, s. 37-54 18 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (28)