Fredrik Tersmeden

Arkivarie, Fil kand
Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2019
 2. I maktens skiftande korridorer: Eller: var har universitetets ledning och förvaltning suttit genom tiderna?

  Fredrik Tersmeden, 2019 jan, Årshögtid: Lunds universitet 25 januari 2019. Akademiintendenturen vid Lunds universitet, s. 11-25

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 3. 2018
 4. Lundensare: Universitetsöden under fyra århundraden

  Fredrik Tersmeden, 2018 nov 28, 1 red. Lund: Historiska Media. 208 s. (Lunds universitetshistoriska sällskaps årsbok)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 5. ”Akademituppen” som övervakade novischernas skodon

  Fredrik Tersmeden, 2018 okt 12, I : Lundensaren : Nyhetsbrev för alumner. 12 oktober 2018

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 6. Den nionde nordiska heraldikkonferensen

  Sandels, M. & Fredrik Tersmeden, 2018 okt, I : Heraldisk tidsskrift. 12, 118, s. 423-440

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 7. Professor utan att ha disputerat: Historien om den lärde överliggaren Nils Peter Angelin

  Fredrik Tersmeden, 2018 sep, Professorsinstallation: Lunds universitet, Universitetsaulan 12 oktober 2018 kl 16.00. Lunds universitet, Sektionen kommunikation, s. 36-53

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 8. ”Ett för Lundapromotionerna egendomligt bruk”: Om den lundensiska kransflicketraditionen

  Fredrik Tersmeden, 2018 maj 25, Lunds universitets jubileumspromotion: Lunds domkyrka 25 maj 2018. Lund: Lunds universitet, Akademiintendenturen, s. 96-122 27 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 9. Winstrups betydelse för Lunds universitets tillkomst - en omstridd fråga

  Fredrik Tersmeden, 2018 apr, I : ALE. 2018, 1 , s. 35-44

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 10. Lundagård och Frans G. Bengtsson

  Fredrik Tersmeden, 2018 feb, Frans G. Bengtssons 20-tal: Frans G. Bengtsson-studier XX. Fryksén, G. (red.). Lund: Frans G. Bengtsson-sällskapet, Vol. XX. s. 4-15

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 11. Post festum jubilæum: Något om eftermälen och konkreta lämningar från Lunds universitets tidigare jubileer

  Fredrik Tersmeden, 2018 jan 26, Årshögtiden Lunds universitet 26 januari 2018. Lund: Lunds universitet, Akademiintendenturen, s. 10-21

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 12. 350 näsor under 350 år

  Tersmeden, F., Andersson, P., Bengtsson, D., Bexell, G., Billing, M., Carlsson, H., Ek, L., Eriksson, L., Friberg, F., Jarlman, O., Johnsson, S., Kockum, P., Larsson, G., Lindroth, R., Lindström, P., Lönegård, P., Modéer, K. Å., Nilsson, M., Odsell Jangö, E., Oredsson, D. & 4 andraPersson, S., Toremalm, N. G., Åkerman, S. & Åsberg, K., 2018 jan 20, Lund: Akademiska Föreningens Nasotek. 224 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 13. Die deutsche Famile tor Smede wird die schwedische Adelsfamilie Tersmeden

  Fredrik Tersmeden, 2018, Die Familie tor Smede in Stade und Flensburg. Tersmeden, J. & Tersmeden, E. (red.). Tersmedenska släktföreningen, s. 72-81

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 14. 2017
 15. Gotlands – Nationen som försvann

  Fredrik Tersmeden & Henrik Ullstad, 2017 dec 15, Lundensaren : Nyhetsbrev för alumner, 21.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 16. Svasse – lundaalumnen som tänkte på refrängen: Del 2

  Fredrik Tersmeden, 2017 okt 27, Lundensaren : Nyhetsbrev för alumner, 20.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 17. Professor, men inte i Lund: Historien om en språkman, soldat och skald på två kontinenter

  Fredrik Tersmeden, 2017 okt, 11 s. Lunds universitet, Akademiintendenturen.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 18. Svasse – lundaalumnen som tänkte på refrängen: Del 1

  Fredrik Tersmeden, 2017 sep 15, Lundensaren : Nyhetsbrev för alumner, 19.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 19. Albert Ulrik Bååth (1853-1912)

  Fredrik Tersmeden, 2017 sep, En lundensisk litteraturhistoria: Lunds universitet som litterärt kraftfält. Bernhardsson, K., Bexell, G., Möller, D. & Stenström, J. (red.). Göteborg & Stockholm: Makadam förlag, s. 127-128

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 20. En gång till! Spex i Lund

  Fredrik Tersmeden, 2017 sep, En lundensisk litteraturhistoria: Lunds universitet som litterärt kraftfält. Bernhardsson, K., Bexell, G., Möller, D. & Stenström, J. (red.). Göteborg & Stockholm: Makadam förlag, s. 186-191

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 21. Eric Peter Älf (1765-1793)

  Fredrik Tersmeden, 2017 sep, En lundensisk litteraturhistoria: Lunds universitet som litterärt kraftfält. Bernhardsson, K., Bexell, G., Möller, D. & Stenström, J. (red.). Göteborg & Stockholm: Makadam förlag, s. 42-43

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 22. Johannes Collin (1873-1951)

  Fredrik Tersmeden, 2017 sep, En lundensisk litteraturhistoria: Lunds universitet som litterärt kraftfält. Bernhardsson, K., Bexell, G., Möller, D. & Stenström, J. (red.). Göteborg & Stockholm: Makadam förlag, s. 153-155

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 23. Reinhold Gustaf Modée (1698-1752)

  Fredrik Tersmeden, 2017 sep, En lundensisk litteraturhistoria: Lunds universitet som litterärt kraftfält. Bernhardsson, K., Bexell, G., Möller, D. & Stenström, J. (red.). Göteborg & Stockholm: Makadam förlag, s. 25-25

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 24. Ture "Tusse" Sjögren (1892-1962)

  Fredrik Tersmeden, 2017 sep, En lundensisk litteraturhistoria: Lunds universitet som litterärt kraftfält. Bernhardsson, K., Bexell, G., Möller, D. & Stenström, J. (red.). Makadam förlag, s. 209-210 2 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 25. Vem var Lunds förste student?

  Fredrik Tersmeden, 2017 jun 9, Lundensaren : Nyhetsbrev för alumner, 18.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 26. Alumnen som gav sitt universitet en "stuga": Till 140-årsminnet av ett viktigt riksdagsbeslut

  Fredrik Tersmeden, 2017 jun, Lunds universitets doktorspromotion: Lunds domkyrka 2 juni 2017. Lund: Lunds universitet, Akademiintendenturen, s. 102-124 23 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 27. Lunds universitet och dess Carlar

  Fredrik Tersmeden, 2017 jan, 29 s. Lunds universitet, Akademiintendenturen.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 28. 2016
 29. Har en kung läst vid Lunds universitet?

  Fredrik Tersmeden, 2016 dec 9, Lundensaren : Nyhetsbrev för alumner, 16.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 30. Lunds universitet under 350 år: historia och historier

  Fredrik Tersmeden, Björn Magnusson Staaf & Francke, P. (red.), 2016 dec 2, 1 red. Lund: Lunds universitet. 264 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 31. Fakiren som dramatiker och att dramatisera fakiren: Föredrag i Fakirensällskapet den 29 oktober 2016

  Fredrik Tersmeden, 2016 dec, Fakirenstudier. Bernhardsson, K. (red.). Lund, Vol. XXVII. s. 15-27 13 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 32. Patrick Meurling in memoriam

  Fredrik Tersmeden, 2016 dec, Fakirenstudier. Bernhardsson, K. (red.). Lund: Fakirensällskapet, Vol. XXVII. s. 6-7 2 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 33. Wilhelm Angeldorff – en artistisk alumn som ”slarvade” bort sig själv

  Fredrik Tersmeden, 2016 okt 14, Lundensaren : Nyhetsbrev för alumner, 15.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 34. Kandidat Sprinchorn och sjönöten: Till 145-årsminnet av Trapa natans återupptäckt och 100-årsminnet av dess utrotning

  Fredrik Tersmeden, 2016 sep, Professorsinstallation: Lunds universitet, aulan, 14 oktober 2016 kl 16.00 . Lunds universitet, Sektionen kommunikation, s. 44 53 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 35. Tegnér och Agardh: Om två lärdomsgiganter i idealismens tidevarv

  Fredrik Tersmeden, 2016 maj 27, Lund : Lunds universitet, Akademiintendenturen.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 36. Minnesord Ing-Marie Nilsson

  Jes Wienberg, Lovisa Brännstedt, Fredrik Ekengren & Fredrik Tersmeden, 2016 apr 28, Sydsvenskan.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 37. Bland kjortlar, talarer, frackar, hattar och mössor - Om akademiska högtidsdräkter vid Lunds universitet

  Fredrik Tersmeden, 2016, Årshögtiden Lunds universitet 29 januari 2016. Akademiintendenturen vid Lunds universitet, s. 10-26

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 38. Forska på studenterna!

  Fredrik Tersmeden, 2016, Släkthistoria : levnadsöden, vardagsliv, släktforskning, 2, s. 66-71.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 39. Lundagårds Quatt - symboliskt husdjur med vassa klor

  Fredrik Tersmeden, 2016, Svanslöst - Medlemstidning för Sällskapet Pelle Svanslös Vänner i Uppsala, 2016, 1, s. 3-3 1 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 40. Sofia Holmgren – Professorsdottern som blev sexualupplysare

  Fredrik Tersmeden, 2016, Lundensaren : Nyhetsbrev för alumner, 13.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 41. Women's accession to Lund University: With special focus on medicine, science, technology and mathematics

  Fredrik Tersmeden, 2016, The XX Factor: Women IN Great Sciences (WINGS) at Lund University. Taylor, L., Zalis, M. C. & Veiga Crespo, P. (red.). Lund: Lunds universitet, s. 7-26 20 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 42. 2015
 43. Den lärda fru Lyche och professor Sjuskägg - Om ett bortglömt akademikerpar från frihetstiden

  Fredrik Tersmeden, 2015, Professorsinstallation : Lunds universitet, aulan, 16 oktober 2015 kl 16.00. Brenner, C. & Lange, C. (red.). Lunds universitet, Sektionen kommunikation, s. 18-31

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 44. Ett äkta fall av ågren

  Fredrik Tersmeden, 2015, Lundensaren : Nyhetsbrev för alumner, 10.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 45. Ett ovanligt studentrum i ett hus med historia

  Fredrik Tersmeden, 2015, Lundensaren : Nyhetsbrev för alumner, 12.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 46. Lektor Morgan och kvinnorna - Till 125-årsminnet av en uppmärksammad tjänstetillsättning

  Fredrik Tersmeden, 2015, Professorsinstallation : Lunds universitet, aulan, 13 mars 2015 kl 17.00. Brenner, C. & Lange, C. (red.). Lunds universitet, Sektionen kommunikation, s. 18-27

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 47. Löftet som inte infriades : Till 150-årsminnet av e o adjunkten Sven Rydbergs död

  Fredrik Tersmeden, 2015, Lunds universitets doktorspromotion, Lunds domkyrka 29 maj 2015. Lunds universitet, Akademiintendenturen, s. 91-115

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 48. När studenterna skulle exercera beväring

  Fredrik Tersmeden, 2015, Lundensaren : Nyhetsbrev för alumner, 11.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 49. Rektoratet vid Lunds universitet - några historiska glimtar

  Fredrik Tersmeden, 2015, Rektorsinstallation Lunds universitet 28 januari 2015. Brenner, C. (red.). Akademiintendenturen vid Lunds universitet, s. 10-26

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 50. Studenterna som var rektorer

  Fredrik Tersmeden, 2015, Lundensaren : Nyhetsbrev för alumner, 9.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 51. 2014
 52. Ätten Tersmeden genom sex århundraden

  Tersmeden, J. (red.), Fredrik Tersmeden (red.), Tersmeden, S-S. (red.) & Steinrud, M. (red.), 2014, Tersmedenska släktföreningen. 560 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 53. Cedercreutz - Tersmedarnas syskonätt

  Fredrik Tersmeden, 2014, Ätten Tersmeden genom sex århundraden. Tersmeden, J., Tersmeden, F., Tersmeden, S-S. & Steinrud, M. (red.). Tersmedenska släktföreningen, s. 144-157

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 54. Elsa Collin : den första kvinnan på spexscenen (och mycket mer)

  Fredrik Tersmeden, 2014, Lundensaren : Nyhetsbrev för alumner, 6.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 55. Färgen gör skillnaden för studentmössan

  Fredrik Tersmeden, 2014, Populär Historia, 6, s. 16-16.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 56. Från Saint Lary de Terme till Tor Smede - om släktens ursprung

  Fredrik Tersmeden, 2014, Ätten Tersmeden genom sex århundraden. Tersmeden, J., Tersmeden, F., Tersmeden, S-S. & Steinrud, M. (red.). Tersmedenska släktföreningen, s. 12-18

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Föregående 1 2 3 Nästa