Frida Eek

UniversitetslektorTidigare namn: Frida Carlsson

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sjukgymnastik

Nyckelord

  • Fysioterapi, Idrottsmedicin, Folkhälsa, Epidemiologi, Stress, Återhämtning

Forskning

Universitetslektor, Docent i epidemiologi, Fil. Mag. i Idrottspsykologi, Dr Med Vet, Leg. sjukgymnast.

Jag gjorde mitt avhandlingsarbete inom Arbets- och miljömedicin, och var där fortsatt verksam som forskare fram till 2012 då jag fick en tjänst som universitetslektor vid Hälsovetenskaper. Den forskning jag har bedrivit har tidigare huvudsakligen varit inom områdena stress, epidemiologi och folkhälsa. Inom stressforskning har jag arbetat med mätningar av subjektiv upplevelse av stress och ohälsa genom frågeformulär, samt mätningar av fysiologisk aktivering genom analys av stresshormonet kortisol. Den epidemiologiska forskningen har omfattat bl a studier om miljörelaterad känslighet, BMI-utveckling i befolkningen, och hälsorelaterat beteende i relation till socioekonomiska faktorer.

Jag är också projektledare för ett projekt som, i samarbete med avd f Arbets- och miljömedicin, handlar om arbetsplatsens betydelse för yrkesarbetande småbarnsföräldrars hälsa och stressnivå. Huvudsyftet med studien var att undersöka vilka arbetsplatsfaktorer som kan öka välbefinnande och arbetsengagemang och minska fysiologisk och/eller subjektiv stressnivå hos yrkesarbetande kvinnor och män med små barn. Vi undersökte också betydelsen av återhämtning, och hur jämställdhetsfaktorer i parförhållanden kan relateras till olika hälsoutfall.

Min forskning omfattar även idrottsmedicin, där jag är projektledare för några olika projekt. Jag är huvudhandledare för Tobias Wörner, vars avhandlingsprojekt handlar om rehabilitering och återgång i idrott efter höftartroskopi. Vi har även två pågående projekt om höft- och ljumskrelaterade problem inom svensk elithockey, varav det ena fokuserar speciellt på målvakter. 

Jag är också huvudhandledare till Emelia Mellergård, vars avhandlingsprojekt handlar om demografiska och psykologiska faktorers betydelse för blodsockerkontroll vid diabetes typ 2, och biträdande handledare till Elin Östlind inom projektet Active@work, som syftar till att utveckla och utvärdera användandet av mobil teknologi och aktivitetsmonitorering i syfte att stödja beteendeförändring och egenvård hos personer i arbetsför ålder med höft- och knä-artros.

Jag undervisar huvudsakligen inom statistik, vetenskaplig (kvantitativ) metod och epidemiologi. Jag är kursansvarig för ’Scientific Design’ på Masterprogrammet i Medicinsk Vetenskap (MMV), Examensarbete/kandidatuppsatskursen på Fysioterapiprogrammet, och Examensarbete1 på termin 5, Läkarprogrammet. Dessutom undervisar och/eller examinerar jag vid olika kurser inom Fysioterapiprogrammet, MMV, Läkarprogrammet, Biomedicin, och Barnmorskeprogrammet, och handleder uppsatser på kandidat- och masternivå.

 

Senaste forskningsoutput

Beata Lindholm, Frida Eek, Skogar, Ö. & Eva E. Hansson, 2019, I : Acta Neurologica Scandinavica. 139, 6, s. 512-518

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Rano, J., Fridén, C. & Frida Eek, 2019, I : Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. 59, 6, s. 1068-76

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (50)