Frida Nordeström

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning

Nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments, Aktivt åldrande och hälsa, Boendepreferenser, Yngre äldre som överväger att flytta

Forskning

Jag är doktorand vid medicinska fakulteten i projektet RELOC-AGE inom ramen för CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments. Projektet RELOC-AGE syftar till att studera boendepreferenser och i relation till hälsa och ett aktivt åldrande. Jag fokuserar särskilt på att utforska relationen mellan subjektiva och objektiva boendepreferenser hos yngre äldre i förhållande till hälsa och aktivt åldrande.

 

Yrkesarbete

Jag har arbetat som legitimerad arbetsterapeut sedan 2006 på psykiatrisk öppenvårdsmottagning, inom socialpsykiatri och kommunal hälsosjukvård. Masterexamen i arbetsterapi genomfördes 2017 och 2019  examinerades jag som specialist i arbetsterapi.