Frits Gåvertsson

Forskare

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi
  • Etik

Forskning

Jag är för närvarande del av det tvärvetenskapliga projektet Somerville-gruppen och införandet av historiska argument i filosofin som söker belysa och analysera pionjärinsatser av en grupp kvinnliga filosofer som inkluderar Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe (1919-2001), Iris Murdoch (1919-1999), Mary Midgley (1919-2018) och Philippa Foot (1920-2001), speciellt med avseende på historiska, eller genealogiska, argumentationsformer och de kopplingar gruppen har till tidigare kontinentalt tänkande, områden som förbisetts i tidigare forskning. Projekt har en tvärvetenskaplig metodik som kombinerar idéhistoria och filosofi, arkivforskning och historisk kontextualisering med analys och utvärdering av argument.

Utöver detta arbetar jag också med fiktionens betydelse för moralisk utveckling genom en närläsning av John Williams författarskap samt med att undersöka hur en föränderlig konstvärld utmanar våra föreställningar om rollspecifika plikter och dygder.

Senaste forskningsoutput

Frits Gåvertsson, 2021 apr 6, Svensk filosofi.

Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

Frits Gåvertsson, 2020 jul, I: SATS Northern European Journal of Philosophy. 21, 1, s. 39-60 21 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (19)