Gabriella Pozarek

knuten till universitetet, Leg. Läkare, Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Forskning

Jag tog läkarexamen 2003 och har arbetat som legitimerad läkare inom primärvården. Sedan augusti 2015 är jag antagen som doktorand till licentiatexamen inom hälsovetenskap med inriktning klinisk medicin.

Min forskning innefattar kvantitativa studier av patienter med långvarig ländryggssmärta och/eller bensmärta vilka fått delta i en qigongintervention 2014. Jag har tagit initiativ till forskningen, byggt upp mitt nätverk och fungerar som projektledare. Denna inledande studie involverar patienter som genomgått eller stod på väntelista för ländryggskirurgi samt även patienter från primärvården. Studien kommer utgöra basen för min licentiatexamen.