Gabriella Scaramuzzino

Universitetslektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Forskning

Jag är FD i socialt arbete och arbetar som postdoktor vid Socialhögskolan. Mina forskningsområden är prostitution, civilsamhället, organisering och digitalisering. Min avhandling (2014) handlade om sexköpares och sexsäljares kollektiva strategiska handlande på forum och vilken transformativ roll internet och sociala medier har för mobilisering och organisering av olika grupper. Mitt postdoc-projekt finansieras av FORTE och heter Internets transformativa potential: Nya villkor för fackföreningars organisering. Syftet med denna studie är att få mer kunskap om hur internet och sociala medier har påverkat och förändrat mobiliseringen och organiseringen inom arbetarrörelsen i Sverige. Studien inkluderar arbetare både inom och utanför det organiserade civila samhället och som i olika grad är formellt organiserade.

Senaste forskningsoutput

Gabriella Scaramuzzino & Roberto Scaramuzzino, 2020 apr 9, I : Sociologisk Forskning. 57, 1, s. 43-66 23 s., 57(1).

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Gabriella Scaramuzzino, 2019 mar 18, Socialhögskolan, Lunds universitet. 41 s. (Research Reports in Social Work; vol. 2019, nr. 3)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Gabriella Scaramuzzino & Anna Meeuwisse, 2019 jan 30, I : Socionomens forskningssupplement. 45, 1, s. 4-17 13 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (13)