Gerd Johansson

Seniorprofessor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier
  • Medicin och hälsovetenskap

Forskning

Gerd är professor inom arbetsmiljöområdet vid avdelningen Ergonomi och Aerosolteknologi vid Institutionen för designvetenskaper och har ett delat ansvar för avdelningen som har cirka 50 anställda. Hennes forskning är inriktad på interaktionsdesign och visualisering (Virtual Reality). Hon ansvarar för ett antal forskningsprojekt främst inom  området arbetsmiljö inom vård och omsorg inkluderande vård för äldre. I ett pågående projekt (finansierat av AFA Försäkringar) undersöks utformningen av inredningen av ett  hem både med tanke på hemtjänstens/hemsjukvårdens arbetsmiljö och på personerna som ska leva i hemmet. I ett annat projekt (finansierat av AFA Försäkringar) behandlar e-hälsolösningar och hur de påverkar arbetsmiljön för hemvårdspersonal. I ett tredje projekt (programstöd från Forte) försöker forskargruppen hitta orsakerna till varför  hemtjänst-/hemvårdspersonal tidigt pensionerar sig och vad som skulle kunna förändras så att de vill/kan arbeta ytterligare några år. Gerd är också engagerad i projekt som berör hälsa och stress. Ett sådant är det nyligen startade EU-projektet BlueHealth inom vilket Virtual Realitymodeller av gröna och blå(vatten) naturmiljöer utvecklas och prövas ute i äldreboenden i Sverige, Estland och England.

Senaste forskningsoutput

Visa alla (166)