Gergei Farkas

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia
  • Sociologi

Forskning

Jag är sociolog, specialiserad inom social nätverksanalys. I min avhandling (Stockholms universitet 2013) studerade jag lokala eliter - politiker, kommunala tjänstemän och företagsledare - och deras sociala nätverk i svenska kommuner. Sedan dess har jag förflyttat mig till innovationsforskningens fält och arbetar för närvarande med ett projekt i vilket vi studerar samarbets nätverk kring konkreta innovationer i svensk industri sedan 1970-talet och framåt. I projektet använder vi data ur Swinno-databasen vid Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet.

Senaste forskningsoutput

Christofer Edling, Jens, R. & Gergei Farkas, 2018, Eliter i Sverige: Tvärvetenskapliga perspektiv på makt, status och klass. Eriksson, B. E., Holmqvist, M. & Sohl, L. (red.). Studentlitteratur AB, s. 187-212 25 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (1)