Gerhard Barmen

Universitetslektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier
  • Vattenteknik

Forskning

Grundvattenflödesmodellering, grundvattennybildning, föroreningstransport och isotophydrogeologi.

Undervisning

Grundvattenteknik, grundvattenmodellering och föroreningstransport.

Senaste forskningsoutput

Etzar Gomez Lopez, Viktor Broman, Torleif Dahlin, Gerhard Barmen & Jan-Erik Rosberg, 2019 maj 8, I : H2Open Journal. 2, 1, s. 113-124 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (16)