Gert Paulsson

Universitetslektor, Docent

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Forskning

Jag är docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Min forskning, undervisning och handledning är inriktad på ekonomistyrningn, min huvudsakliga studieobjekt är offentliga organisationer.

Jag har publicerat artiklar i vetenskapliga journaler, samt i kapitel i svenska och internationella böcker. Jag har även medverkat i flera internationella forskningsprojekt. Utöver att vara lärare och forskare vid universitet medverkar jag i chefsutbildningar, utredningar och konsultprojekt, och har varit prefekt vid Företagsekonomiska institutionen i nästan 6 år.

Undervisning

Senaste forskningsoutput

Deobrah Agostino, Irvine Lapsley, Gert Paulsson & Anna Thomasson, 2018, (Unpublished) IRSPM International Conference 2018.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Gert Paulsson, 2017 dec, Modernizing the public sector: Scandinavian perspectives. Lapsley, I. & Knutsson, H. (red.). 1 uppl. New York: Routledge, s. 67-79 13 s. (Routledge Critical Studies in Public Management).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

John Hultén, Alexander Paulsson, Bengt Holmberg, Christina Scholtén, Erik Ronnle, Fredrik Pettersson, Gert Paulsson, Helena Svensson, Jean Ryan, Vanessa Stjernborg & Zahra Hamidi, 2017, K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. 48 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (21)