Gertie Eriksson

knuten till universitetetOckså känd under namnet: Gertie Ericsson

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Forskning

Det tidiga Lund och omlandet

Avhandlingsarbetet tar sin utgångspunkt i det tidiga Lund, eller egentligen Lund före Lund, i ett större perspektiv, med den blivande staden som en del av ett omland. Den tidsmässiga utgångspunkten är tiden från ca 800-tal upp i 1100-tal, för att få med både det tidiga uttrycket och de förändringar som gör att staden utvecklas till en alltmer urban plats. Den tidsmässiga avgränsningen är relativt flytande, och kommer att beaktas mer utifrån resultat än absoluta tidsgränser. Inriktningen på frågeställningarna kommer att kretsa kring en period i denna del av Skåne där stora förändringar sker. Utgångspunkten kommer att vara det tidigaste Lund (Lund före Lund), dess relation och möjliga samexistens med Uppåkra, och de omkringliggande byarna i Torna och Bara härad.

Senaste forskningsoutput

Gertie Eriksson & Conny Johansson Hervén, 2019, Tidens landskap: En vänbok till Anders Andrén. Ljung, C., Andreasson Sjögren, A., Berg, I., Engström, E., Hållans Stenholm, A-M., Jonsson, K., Klevnäs, A., Qviström, L. & Zachrisson, T. (red.). Lund: Nordic Academic Press, s. 220-222

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Gertie Eriksson, 2017, ALE, 2017, 2, s. 17 26 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Gertie Eriksson & Gunilla Gardelin, 2016, Mellan slott och slagg: vänbok till Anders Ödman. Gustin, I., Hansson, M., Roslund, M. & Wienberg, J. (red.). Lund: Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet, s. 45-51 (Lund Studies in Historical Archaeology; nr. 17).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (9)