Gisela Håkansson

Professor emerita

Forskning

Jag medverkar för närvarande i tre EU-projekt där språkinlärning jämförs mellan olika språk/länder. I COST A33 (Cross-linguistically Robust Stages of Children’s Linguistic Performance http://cost.zas.gwz-berlin.de/cost/index.html) jämför vi hur barn med trettio olika språk tillägnar sig drag som tempus, aspekt, relativsatser. I COST IS0804 (Language Impairment in a Multilingual Society, http://www.bi-sli.org/) söker vi finna vad som karakteriserar flerspråkiga barn med språkstörning, i jämförelse med enspråkiga barn med språkstörning, och i ELIAS (Early Language and Intercultural Acquisition Studies. http://www.elias.bilikita.org/) är syftet att undersöka flerspråkighet och interkulturell kommunikation i förskolan. ELIAS är ett samarbete mellan universitet i Belgien, England, Sverige och Tyskland.

Senaste forskningsoutput

Gisela Håkansson, 2019, Teachability and Learnability across Languages. Arntzen, R., Håkansson, G., Hjelde, A. & Kessler, J-U. (red.). John Benjamins Publishing Company, s. 27-49 (Processability Approaches to Language Acquisition Research & Teaching; vol. 6).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Gisela Håkansson, Kristina Hansson, Ringblom, N. & Jalali-Moghadam, N., 2019, Managing children with Developmental Language Disorder: Theory and practice across Europe and Beyond. Law, J., McKean, C., Murphy, C-A. & Thordardottir, E. (red.). Routledge, s. 460-471

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Kristina Hansson, Gisela Håkansson, Ringblom, N. & Jalali-Moghadam, N., 2019, Managing Children with Developmental Language Disorder: Theory and Practice across Europe and Beyond. Routledge/ Taylor and Francis Group, s. 460-471 12 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (150)