Gisela Priebe

Universitetslektor, docent, legitimerad psykoterapeut med inriktning mot familjeterapi, legitimerad psykolog

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Samhällsvetenskap

Nyckelord

  • barn, ungdomar, barn som far illa, barn som anhöriga, psykoterapi, familjeterapi, sexualitet, utvecklingspsykologi, klinisk psykologi, övergrepp, sexuell exploatering, prostitution, Internet, psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, enkät, epidemiologi, effektutvärdering

Forskning

Barns och ungas utsatthet och psykiska hälsa

Forskningsområdet omfattar forskning om barns och ungas utsatthet genom övergrepp, till exempel sexuella övergrepp eller fysisk misshandel, men också sexuell exploatering (t.ex. sälja sex eller människohandel för sexuella ändamål), utsatthet för oönskade internetrelaterade händelser och utsatthet genom att vara anhörig till personer som är svårt sjuka, har allvarliga psykiska problem eller lever i missbruk. Såväl förekomsten av olika typer av utsatthet, faktorer som ökar eller minskar risken för utsatthet och utsatthetens konsekvenser för individens psykosociala hälsa studeras. Även utvecklings-, familje- och omgivningsfaktorer beaktas.

Jag genomför framför allt kvantitativ forskning, dels stora epidemiologiska befolkningsstudier eller registerstudier, dels evaluering av olika typer av specialiserade interventioner eller utveckling av mätinstrument för kliniska sammanhang.

Jag har ett omfattande samarbete med forskare på såväl nationell som internationell nivå och är knuten till Barnafrid - Nationellt kunskapscentrum vid Linköpings universitet.

 

Aktuella projekt:

Unga, sex och Internet i en föränderlig värld, 2013 – 2016, med finansiering av Stiftelsen Allmänna Barnhuset och i samarbete med Linköpings universitet. Huvudrapport, se pdf.

Utvärdering av föräldrabaserade interventioner riktade till barn till föräldrar med psykisk ohälsa, 2013 – 2016, med finansiering av Socialstyrelsen och i samarbete med Göteborgs universitet och Malmö högskola

Utveckling av instrument för att kunna identifiera och stödja barn som har omsorgsansvar i sin familj (pilotprojekt), 2014 – 2016, med finansiering av Stiftelsen Allmänna Barnhuset och i samarbete med Linnéuniversitetet och Mälardalens högskola.

Barns behov av information, råd och stöd när en förälder är psykiskt sjuk – Hur efterföljs lagen? En utvärdering av implementeringen i Psykiatri Skåne, 2012 – 2015, med finansiering av Folkhälsomyndigheten och i samarbete med Avd. för Barn- och ungdomspsykiatri, Med. Fakulteten, Lunds universitet, Region Skåne och Malmö högskola. Slutrapport, se pdf.

Forskning

Senaste forskningsoutput

Tordön, R., Svedin, C. G., Fredlund, C., Jonsson, L., Gisela Priebe & Sydsjö, G., 2019, I : Nordic Journal of Psychiatry. 73, 1, s. 16-23

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Järkestig-Berggren, U., Bergman, A. S., Eriksson, M. & Gisela Priebe, 2019, I : Child and Family Social Work. 24, 2, s. 292-300

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fredlund, C., Dahlström, Ö., Svedin, C. G., Wadsby, M., Jonsson, L. S. & Gisela Priebe, 2018 jul 1, I : Child Abuse and Neglect. 81, s. 286-295 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (46)