Gita Hedin

knuten till universitetet, Doktorand

Forskningsområden

Nyckelord

  • Sömn, mediavanor, livsstil, stillasittande, fysisk aktivitet, folkhälsa

Forskning

Min forskning handlar om att undersöka sömn, mediavanor, stillasittande och fysisk aktivitet hos ungdomar. Jag vill undersöka om ungdomarnas sömnvanor förändras över tid, om det finns samband mellan mediavanor och sömnlängd, samt om det finns ett samband mellan sömn, mediavanor, stillasittande och fysisk aktivitet.

Sömn, mediavanor, livsstil

Det är livsviktigt att sova, att inte kunna sova alls är dödligt. Den tröttaste gruppen i samhället är ungdomar. Tonåringar har svårt att förändra sina sömnvanor på grund av bl a hormontillväxten i kroppen och att den biologiska klockan skjuts fram. En viktig del i detta är en kartläggning av ungdomars spel och datorvanor, det visar att nästa alla ungdomar i någon utsträckning använder sig av internet, vilket då leder till minskad sömn. Längre perioder av stillasittande innebär en ökad risk för en ohälsosam livsstil, oberoende övriga medel- till högintensiv fysisk aktivitet. Det är livsfarligt att sitta still och långvarigt sittande bör undvikas. Ett minskat stillasittande med 1-2 timmar/dag skulle kunna ha betydande skyddande effekter för hälsan. En viktig del i Sverige är att behålla vardagsmotionen och att minimera den totala tiden i sittande. Ett sätt att göra detta på är anpassning av skola, arbetsplats, närmiljö och hemmet så att det inbjuder till rörelse.