Göran Anderson

Universitetslektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Undervisning

Jag undervisar i finansiell ekonomi. Även undervisning i kvantitativa metoder.

Forskning