Göran B Jönsson

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Melanom, genomik , funktionell genomik

Forskning

Den aggressiva typen av hudcancer, även kallad melanom, är den typ av cancer som ökar mest i Sverige. Melanom uppkommer i melanocyter, en celltyp som producerar melanin och som i sin tur ger varje individ dess hudton. Melanom är nu den sjätte vanligaste tumörformen i Sverige med ca 3300 nya fall per år, vilket motsvarar 5 procent av alla cancerfall. I dag är det klart att UV-strålning är den dominerande riskfaktorn för melanom. Den starkaste prognostiska faktorn är tumörtjocklek. Det som saknas i melanomvården är en molekylär förståelse och huruvida en molekylär uppdelning skulle förbättra diagnos, prognos och behandlingsprediktion. I vår forskargrupp är vi intresserade av att använda molekylär information från humana tumörer och utreda de biologiska mekanismerna bakom de molekylära mönstren. Med nya målriktade terapier och immunterapier behövs även behandlingsprediktiva markörer vilket vi adresserar i vår forskning. Vi hoppas att med vår forskning kunna bidra med information om hur melanom molekylärt utvecklas och att denna kunskap kan användas för att utveckla prognostiska och behandlingsprediktiva
molekylära test.

Utvald forskningsoutput

Martin Lauss, Haq, R., Helena Cirenajwis, Bengt Phung, Katja Harbst, Johan Staaf, Rosengren, F., Karolina Holm, Mattias Aine, Karin Jirström, Åke Borg, Busch, C., Geisler, J., Eystein Lønning, P., Markus Ringnér, Jillian Howlin, Fisher, D. & Göran B Jönsson, 2015, I : Journal of Investigative Dermatology. 135, 7, s. 1820-1828

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Göran B Jönsson, Busch, C., Knappskog, S., Geisler, J., Miletic, H., Markus Ringnér, Lillehaug, J. R., Åke Borg & Lonning, P. E., 2010, I : Clinical Cancer Research. 16, 13, s. 3356-3367

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (122)