Göran Djurfeldt

knuten till universitetet

Forskning

Forskar om landsbygds- och jordbruksutveckling i Indien och i Afrika söder om Sahara

Pågående forskning och undervisning:

1) Avslutat en monografi om Indien i en bok med titeln: Agrarian structural transformation in India (utkommer på Routledge våren 2016)

2) Forskar tillsammans med kulturgeografer och agronomer om orsaker till den låga avkastningen i afrikanskt jordbruk. I detta projekt arbetar vi med nya metoder: flygfotografering och spektroskopi med drönare samt satellitdata. Målet är att kunna skilja på socio-politiska och andra förklaringar till låga skördar: klimat, jordmån, odlingsmetoder etc. Se längre text och länk i höger kolumn

Senaste forskningsoutput

Agnes Andersson Djurfeldt, Göran Djurfeldt, Ellen Hillbom, Isinika, A. C., Joshua, M. D. K., Kaleng’a, W. C., Kalindi, A., Msuya, E., Mulwafu, W. & Wamulume, M., 2019, I : Development Studies Research. 6, 1, s. 62-75 14 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Agnes Andersson Djurfeldt, Göran Djurfeldt, Ola Hall, Francisca, M. & Bustos, A., 2018, Agriculture, Diversification, and Gender in Rural Africa: Longitudinal Perspectives from Six Countries. Oxford University Press, s. 113 1 s. (Agriculture, Diversification, and Gender in Rural Africa: Longitudinal Perspectives from Six Countries).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (77)