Göran Hermerén

Seniorprofessor
Fler filtreringsmöjligheter
 1. Familial hypercholesterolemia: ethical, practical and psychological problems from the perspective of patients.

  Anders Ågård, Ingrid Ågren Bolmsjö, Göran Hermerén & Jan Wahlstöm, 2005, I : Patient Education and Counseling. 57, 2, s. 162-167

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 2. When is a patient with heart failure adequately informed? A study of patients' knowledge of and attitudes toward medical information

  Anders Ågård, Göran Hermerén & J Herlitz, 2004, I : Heart & Lung. 33, 4, s. 219-226

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 3. Obtaining informed consent from patients in the early phase of acute myocardial infarction: physicians' experiences and attitudes

  Anders Ågård, J Herlitz & Göran Hermerén, 2004, I : Heart. 90, 2, s. 208-210

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 4. Utbildning i medicinsk etik på läkarlinjen: Vad skall det vara bra för?

  Anders Ågård, Tore Nilstun, Göran Hermerén & M Wahlqvist, 2003, I : Läkartidningen. 100, 50, s. 4202-6

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 5. The need to revise the Helsinki Declaration

  Kjell Asplund & Göran Hermerén, 2017 mar 25, I : The Lancet. 389, 10075, s. 1190-1191

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

 6. Efter Smers rapport: Livlig samhällsdebatt om assisterad befruktning

  Kjell Asplund, Lotta Eriksson & Göran Hermerén, 2013 dec 18, Läkartidningen, 110, 43-44, s. 1935-6 2 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 7. NT-rådet underminerar riksdagens plattform för prioriteringar

  Finn Bengtsson, Göran Hermerén, Peter Höglund, Nils-Eric Sahlin & Barbro Westerholm, 2016 nov 13, Läkartidningen, 2016;113:ECWT , s. 2016;113:ECWT .

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 8. Utred självvalt livsslut

  Staffan Bergström, Johan Cullberg, Gösta Gahrton, Kerstin Hagenfeldt, Göran Hermerén, Anna Lindblad, Niels Lynøe, Barbro Westerholm & Roger Willén, 2016, I : Läkartidningen. 113, 34-35

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 9. Meeting existential needs in palliative care--who, when, and why?

  Ingrid Bolmsjö, Göran Hermerén & Christian Ingvar, 2002, I : Journal of Palliative Care. 18, 3, s. 185-191

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 10. Why metaphysicians do not explain

  Ingar Brinck, Göran Hermerén, Johannes Persson & Nils-Eric Sahlin, 2011, Philosophical papers dedicated to Kevin Mulligan. Reboul, A. (red.). Université de Genève, Faculté des Lettres

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 11. La pente glissante, quelques réflexions sur la route sinueuse entre paradis et enfer

  I. de Beaufort & G. Hermeren, 2017 okt 1, I : Ethics, Medicine and Public Health. 3, 4, s. 420-428 9 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 12. Forskning på stamceller - etiska aspekter.

  Ulf Görman, Carl-Gustaf Andrén & Göran Hermerén, 2007, Att forma vår framtid. Bioteknikens möjligheter och problem.. Görman, U., Andrén, C-G. & Hermerén, G. (red.). Nordic Academic Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 13. Att forma vår framtid : bioteknikens möjligheter och problem

  Ulf Görman (red.), Carl-Gustaf Andrén (red.) & Göran Hermerén (red.), 2007, Nordic Academic Press.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 14. Stem cells and fetal therapy: is it a reality?

  Cecilia Götherström, Göran Hermeren, Mats Johansson, Nils-Eric Sahlin & Magnus Westgren, 2017 mar 18, I : Obstetrics, Gynaecology and Reproductive Medicine. 27, 5, s. 166-167

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

 15. Signerat: Förhindra och förändra

  Göran Hermeren & Nils-Eric Sahlin, 2017, SANS, 4, s. 30-31.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 16. Ethical considerations in chimera research.

  Göran Hermerén, 2015, I : Development: For advances in developmental biology and stem cells. 142, 1, s. 3-5

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 17. Trust and Confidence in Scientific Research

  Göran Hermerén (red.), Sahlin Kerstin (red.) & Nils-Eric Sahlin (red.), 2013, Kungliga Vitterhets- historie- och antikvitetsakademien. (Kungl. vitterhets historie och antikvitetsakademien. Konferenser; vol. 81)

  Forskningsoutput: Bok/rapportKonferensproceeding (redaktör)

 18. The Value of Life

  Göran Hermerén (red.) & Nils-Eric Sahlin (red.), 1999, Royal Academy of Letters, History and Antiquity, Stockholm. (Kungl. vitterhets historie och antikvitetsakademien. Konferenser)

  Forskningsoutput: Bok/rapportKonferensproceeding (redaktör)

 19. The philosophy of Joseph Margolis

  Göran Hermerén, 2005, I : Metaphilosophy. 36, 5, s. 552-567

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 20. Ethical challenges for using human cells in clinical cell therapy.

  Göran Hermerén, 2012, I : Progress in Brain Research. 200, s. 17-40

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 21. Surrogatmoderskap: Varför--och varför inte?

  Göran Hermerén, 2011, I : Läkartidningen. 108, 3, s. 68-69

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 22. Redskap finns och plattformen håller--men kunskapsunderlaget ar bräckligt för prioriteringar i vården.

  Göran Hermerén, 2009, I : Läkartidningen. 106, 42, s. 2702-2703

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 23. Barn från hudceller--ett framtida alternativ till surrogatmödraskap?

  Göran Hermerén, 2010, I : Läkartidningen. 107, 44, s. 2696-2697

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 24. Nanomedicin utmanar Europas etiker, jurister och toxikologer

  Göran Hermerén, 2007, I : Läkartidningen. 104, 17, s. 1326-30

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 25. Värden i konflikt. Kulturpolitik och etisk analys.

  Göran Hermerén, 2006, Konsterna och själen. Estetik ur ett humanvetenskapligt perspektiv.. Hermerén, G. (red.). Almqvist & Wiksell, s. 165-175

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 26. Value uncertainty and value instability in decision-making

  Göran Hermerén, Ingar Brinck, Johannes Persson & Nils-Eric Sahlin, 2014, Liber Amicorum Pascal Engel. Dutant, J., Fassio, D. & Meylan, A. (red.). Genève: University of Geneva, s. 100-110

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 27. Konsterna och själen. Estetik ur ett humanvetenskapligt perspektiv.

  Göran Hermerén (red.), 2006, Almqvist & Wiksell International. (Stockholm: Vitterhetsakademien, Konferenser 61)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 28. Sjukvårdetik i tider av förändring

  Göran Hermerén, 2006, Etiska utmaningar i hälso- och sjukvården.. Hanson, K. (red.). Studentlitteratur AB, s. 161-191

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 29. European values, ethics and law. Present policies and future challenges.

  Göran Hermerén, 2006, I : Jahrbuch für Wissenschaft und Ethik.. 11, s. 5-40

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 30. Etik och estetisk tandvård.

  Göran Hermerén, G E Carlsson, K Nilner, B Öwall, B Glimstedt & S Scholander, 2006, I : Tandläkartidningen. 15, s. 62-66

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 31. "Vi kommer aldrig att ha forskat färdigt kring de etiska problemen".

  Göran Hermerén, 2007, I : Praktik och teori. 2, s. 36-43

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 32. Challenges in the Evaluation of Nanoscale Research: Ethical Aspects.

  Göran Hermerén, 2007, I : NanoEthics. 1, s. 223-237

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 33. Genredigering-vilka värderingar ska styra?

  Göran Hermerén & Nils Eric Sahlin, 2017 maj 24, I : Läkartidningen. 114, 22

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 34. Risk Screening, Testing, and Diagnosis: Ethical Aspects

  Göran Hermerén, 2015 mar 26, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition. Elsevier Inc., s. 698-705 8 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 35. Kostnadseffektivitetens roll vid prioriteringar: Värderingarna ska normera praxis

  Göran Hermerén & Nils-Eric Sahlin, 2018 jun 12, Läkartidningen, 2018:115:E6DU, 24.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 36. The impact of (bio)ethics on public policies.

  Göran Hermerén, 2019, Ethics, Science, and Society: Challenges for BioPolitics. do Céu Patrão Neves, M. (red.). s. 205-222

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 37. Religion and Biopolitics in Sweden

  Göran Hermerén & Mats Johansson, 2020, Religion and Biopolitics. Weiberg-Salzmann, M. & Willems, U. (red.). Springer, s. 213-224

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 38. Utgångspunkter för etisk analys i socialt arbete

  Göran Hermerén, 2018, Etik och socialtjänst: Om förutsättningarna för det sociala arbetets etik . Pettersson, U. (red.). 5 uppl. Malmö: Gleerups Utbildning AB, s. 13-44

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 39. Notions of the Aesthetic and of Aesthetics: Essays on Art, Aesthetics and Culture. Lars-Olof Åhlberg: Book review

  Göran Hermerén, 2017, British Journal of Aesthetics, 58, 2.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 40. Glaspärlespelet

  Göran Hermerén, 2018, Vetenskapssocieteten i Lund: Årsbok 2018. Rahm, H. (red.). Lund, s. 45-63 (Årsbok / Vetenskapssocieteten i Lund).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapport

 41. Den svårfångade konsten: Om Arthur Dantos konstfilosofi och syn på estetiken

  Göran Hermerén, 2018, I : Filosofisk tidskrift. 2, s. 3-17

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 42. Det svårfångade människovärdet. En debattskrift

  Göran Hermerén (red.), 2012, Stockholm: SMER, Stockholm. 134 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 43. Det svårfångade människovärdet

  Göran Hermerén, 2012, Det svårfångade människovärdet. En debattskrift: Omarbetad upplaga. Hermerén, G. (red.). Stockholm: SMER, Stockholm, s. 47-80

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapport

 44. Georg Suttners konstpedagogik och konstsyn

  Göran Hermerén, 2012, Möklinta: Gidlunds förlag.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 45. Aging under the looking-glass: Policy Implications of Views Expressed in this Volume

  Göran Hermerén, 2012, Ethics, Health Policy and (Anti-) Aging: Mixed Blessings. Schermer, M. & Pinxten, W. (red.). Springer, s. 267-290

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 46. Etik och patientsäkerhet

  Göran Hermerén, 2015, Patients, Values, and Medicine. Hommage à Niels Lynøe. Juth, N. & Helgesson, G. (red.). Stockholm: Karolinska Institutet, s. 37-49

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Föregående 1 2 Nästa