Gregor Rudolph

Doktorand, ,

Forskningsområden

Nyckelord

  • Membranfouling, Bioraffinaderi, Membranteknologi, Real-time monitoring

Forskning

Gregor blev civilingenjör i kemiteknik från RWTH Aachen University år 2015. Han har specialiserat sig på biokemisk teknik och har en bakgrund inom maskinteknik (B.Sc). Hans huvudavhandling handlade om utvinning av värdeföreningar från tomatplantor med hjällp av extraktion. Under sin bachelorstudier tillbringar han en termin utomlands på Hacettepe University i Ankara, Turkiet. 2015 började han arbeta som projektassistent i membrangruppen med Prof. Ann-Sofi Jönsson som handledare. Sedan januari 2016 är han doktorand vid Kemiteknik vid Lunds universitet. Hans fokus ligger på membranprocesser i bioraffinaderier. Där undersöker han nedsmutsning och rengöring av membran med sofistikerade in situ-metoder i syfte att utveckla skräddarsydda rengöringsprotokoll.

Senaste forskningsoutput

Frank Lipnizki, Gregor Rudolph, Johan Thuvander, Basel Al-Rudainy & Mariona Battestini Vives, 2021 jun 10, I: Chemie Ingenieur Technik. 93, 6 s., 202100018.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Gregor Rudolph, 2021 maj, Lund: Chemical Engineering, Lund University. 212 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Gregor Rudolph, Basel Al-Rudainy, Johan Thuvander & Ann-Sofi Jönsson, 2021 mar 12, I: Membranes. 11, 3, 15 s., 201.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (22)