Gudrun Kristjansdottir

RN, DrPH/PhD, Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälsovetenskaper
  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

  • Omvårdnad, barnsjukvård

Forskning

Jag är professor i pediatrisk omvårdnad och ordförande för ”Children‘s nursing” vid University of Iceland och National University Hospital vid Landspitali, Reykjavik. Jag jobbar för närvarande med ett projekt om konsekvenserna av intensivvård för barn och deras föräldrar med fokus på olika riskfaktorer. Min forskning fokuserar på att utveckla kliniska interventioner för att främja välbefinnande och förhindra posttraumatisk stress.

Senaste forskningsoutput

Visa alla (6)