Gunilla Törnvall

Forskare

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Forskning

Min forskning är framförallt inriktad på massproducerade, vetenskapliga och instruerande bilder. I min avhandling Botaniska bilder till allmänheten: Om utgivningen av Carl Lindmans Bilder ur Nordens flora (2013) undersökte jag hur de botaniska planscherna skapades, spreds och mottogs utifrån de givna förutsättningarna vid början av 1900-talet: den botaniska vetenskapen, pedagogiska ideal, bildkonventioner, ekonomi, trycktekniker och bokmarknad.

För närvarande arbetar jag med en artikel om symönster för Universitetsbibliotekets bok om vardagstrycket. Jag har även nyligen, tillsammans med Kristina Lundblad, påbörjat arbetet med en lärobok i bokhistoria.

 

 

Senaste forskningsoutput

Gunilla Törnvall, 2017, I : Book History. 20, s. 126-149

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Gunilla Törnvall, 2015, I : Svenska Linnésällskapets årsskrift. s. 103-106

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Gunilla Törnvall, 2014, Återkopplingar. Cronqvist, M., Lundell, P. & Snickars, P. (red.). Mediehistoria, Lunds universitet, Vol. 28. s. 263-285

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (21)