Gunilla Törnvall

Forskare

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Forskning

Min forskning är framförallt inriktad på massproducerade och instruerande bilder. Jag driver sedan april 2019 forskningsprojektet "Att läsa mönster: Kvinnor, kläder och grafisk kultur 1881–1981", finansierat av Vetenskapsrådet 2019–2022. Projektet handlar om produktionen, spridningen och läsningen av pappersmönster för hemsömnad av damkläder i Sverige. 

I min avhandling Botaniska bilder till allmänheten: Om utgivningen av Carl Lindmans Bilder ur Nordens flora(Atlantis 2013) undersökte jag hur de botaniska planscherna skapades, spreds och mottogs utifrån de givna förutsättningarna vid början av 1900-talet: den botaniska vetenskapen, pedagogiska ideal, bildkonventioner, ekonomi, trycktekniker och bokmarknad. 

Jag arbetar även med en lärobok om bokillustrationens historia.

Senaste forskningsoutput

Gunilla Törnvall, 2017, I : Book History. 20, s. 126-149

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Gunilla Törnvall, 2015, I : Svenska Linnésällskapets årsskrift. s. 103-106

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Gunilla Törnvall, 2014, Återkopplingar. Cronqvist, M., Lundell, P. & Snickars, P. (red.). Mediehistoria, Lunds universitet, Vol. 28. s. 263-285

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (21)