Gunnar Bramstång

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Nyckelord

  • Private International Law, Public Law, EU Law

Forskning

Jag är doktorand i internationell privat- och processrätt. Min forskning fokuserar på frågor om domsrätt och verkställighet i gränslandet mellan offentlig rätt och privaträtt.

Undervisning

Jag undervisar i ämnena internationell privat- och processrätt samt civilprocessrätt.