Gunnar Engström

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
  • Endokrinologi och diabetes

Nyckelord

  • epidemiologi, hjärt-kärlsjukdom, stroke

Forskning

Forskningens inriktning är studier av hjärt-kärlsjukdomarnas och lungsjukdomarnas epidemiologi. Studierna genomförs med hjälp av välundersökta befolkningsbaserade kohorter som följs prospektivt med avseende på risk för insjuknande och död.  Biomarkörer som kan tänkas vara viktiga för risken att insjukna analyseras från frysta och sparade blodprover. De specifika projekten innefattar studier av biomarkörer av betydelse för risken att insjukna i hjärtinfarkt och stroke, riskfaktorer för insjuknande i förmaksflimmer och kardioembolisk stroke, samt sambanden mellan lungfunktion och risk för hjärtkärlsjukdom.

Senaste forskningsoutput

Araghi, M., Galanti, M. R., Lundberg, M., Liu, Z., Ye, W., Lager, A., Gunnar Engström, Alfredsson, L., Knutsson, A., Norberg, M., Wennberg, P., Lagerros, Y. T., Bellocco, R., Pedersen, N. L., Per Olof Östergren & Magnusson, C., 2020 maj 28, I : Scandinavian Journal of Public Health.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (377)