Gunnar Engström

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
  • Endokrinologi och diabetes

Nyckelord

  • epidemiologi, hjärt-kärlsjukdom, stroke

Forskning

Forskningens inriktning är studier av hjärt-kärlsjukdomarnas och lungsjukdomarnas epidemiologi. Studierna genomförs med hjälp av välundersökta befolkningsbaserade kohorter som följs prospektivt med avseende på risk för insjuknande och död.  Biomarkörer som kan tänkas vara viktiga för risken att insjukna analyseras från frysta och sparade blodprover. De specifika projekten innefattar studier av biomarkörer av betydelse för risken att insjukna i hjärtinfarkt och stroke, riskfaktorer för insjuknande i förmaksflimmer och kardioembolisk stroke, samt sambanden mellan lungfunktion och risk för hjärtkärlsjukdom.

Senaste forskningsoutput

Patti, G., Sticchi, A., Pasceri, V., Fabrizio Ricci, Renda, G., Viktor Hamrefors, Olle Melander, Sutton, R., Gunnar Engström, De Caterina, R. & Artur Fedorowski, 2019 jul, I : Diabetes/Metabolism Research and Reviews. 35, 5, s. 1-9 e3145.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Li, H., Fagerberg, B., Sallsten, G., Yan Borné, Bo Hedblad, Gunnar Engström, Barregard, L. & Andersson, E. M., 2019 jun 14, I : Environmental Health: A Global Access Science Source. 18, 1, 56.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (345)