Gunnar Juliusson

Professor, specialistläkare

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Blodcancer, epidemiologi, genetik

Forskning

Molekylär karakteristik och epidemiologi vid akut myeloisk leukemi (AML) hosvuxna. Svenska patienter med AML har prospektivt rapporterats till det nationellaBlodcancerregistret sedan 1997, som nu innehåller data om diagnostik,handläggning och utfall för mer än 6000 patienter, och representerar en unikdatabas med realdata, av särskild betydelse avseende den majoritet avpatienter som är äldre (median 71 år), och oftast inte blir rapporterade iinternationell litteratur.

Sedan 2014 insamlas benmärgsprover och hudbiopsi från alla nya patientermed AML för 'Next Generation Sequencing (NGS)' med helexomssekvensering,och RNA-sekvensering, med jämförelse mot konstitutionellt DNA för att påvisaleukemispecifika avvikelser. Uppföljningsprover insamlas likaledes för attvärdera 'minimal residual disease (MRD)', dvs kvarvarande leukemiceller efterbehandling, och klonal utveckling i sjukdomens fortsatta faser. Sällsynta ochvanliga associationer mellan genetiska avvikelser och kliniska fynddokumenteras, och värderas i ett nära samarbete mellan laboratorium ochklinik.

Utvald forskningsoutput

Gunnar Juliusson, Petar Antunovic, Asa Derolf, Soren Lehmann, Lars Mollgard, Dick Stockelberg, Ulf Tidefelt, Anders Wahlin & Martin Hoglund, 2009, I: Blood. 113, 18, s. 4179-4187

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Vladimir Lazarevic, Ann-sofi Hörstedt, Bertil Johansson, P Antunovic, R Billström, A Derolf, E Hulegårdh, S Lehmann, L Möllgård, C Nilsson, Stefan Peterson, D Stockelberg, B Uggla, L Wennström, A Wahlin, M Höglund & Gunnar Juliusson, 2014, I: Blood Cancer Journal. 4, Feb 28, e188.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Erik Hulegardh, Christer Nilsson, Vladimir Lazarevic, Hege Garelius, Petar Antunovic, Asa Rangert Derolf, Lars Mollgard, Bertil Uggla, Lovisa Wennstrom, Anders Wahlin, Martin Hoglund, Gunnar Juliusson, Dick Stockelberg & Soren Lehmann, 2015, I: American Journal of Hematology. 90, 3, s. 208-214

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (139)