Gunnar Lidén

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier

Nyckelord

  • fermentation, bioreactor, bioprocess technology

Forskning

Gunnar Liden tog civ.ing examen i Kemiteknik vid Chalmers 1985, och senare även en Teknisk doktorsexamen i Kemisk reaktionsteknik vid Chalmers 1993. Han fick sin nuvarande tjänst som professor i Kemiteknik vid LTH 1999. GLs forskningsintresse ligger inom fermentations- och enzymteknik, med tillämpningar för lignocellulosaomvandling. Han har ett brett intresse för biokemisk reaktionsteknik, och har bl.a. medförfattat en lärobok i ämnet (Bioreaction Engineering Principles). Tidigare forskningsinsatser har primärt berört fermentationsteknik för lignocellulosabaserad etanolproduktion, men senare års forskning har istället behandlat produktion av karboxylsyror och biologiska metoder för ligninomvandling.

Senaste forskningsoutput

Celina Borgström, Wasserstrom, L., Henrik Almqvist, Broberg, K., Klein, B., Noack, S., Gunnar Lidén & Marie F. Gorwa-Grauslund, 2019 sep 1, I : Metabolic Engineering. 55, s. 1-11 11 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (102)