Gunnar Sandin

Universitetslektor
Fler filtreringsmöjligheter
 1. Architecture in Secular and Post-secular Conditions: on the Aesthetics of Objectionable Matter.

  Anna Petersson & Gunnar Sandin

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2014/01/012014/12/31

  Projekt: Forskning

 2. Architecture in Effect: Rethinking the Social in Architecture

  Katja Grillner & Gunnar Sandin

  2011/01/012015/12/31

  Projekt: Forskning

 3. Los Angeles Islands - Ett konstnärligt forskningsprojekt om arkitektonisk amerikanitet i en svensk region

  Gunnar Sandin, Lars-Henrik Ståhl, Annelie Nilsson, Sara Ericsson, Per-Johan Dahl & Nina Aronsen

  2005/01/012007/12/31

  Projekt: Forskning

 4. Akademin för konstnärlig forskning inom arkitekturämnet (kollegiebidrag)

  Gunnar Sandin & Katja Grillner

  2003/01/012005/12/31

  Projekt: Forskning

 5. Kollegier för forskning och utvecklingsarbete på det konstnärliga området.

  Gunnar Sandin, Finn Werne & Cecilia Häggström

  2002/01/012002/01/01

  Projekt: Forskning