Gustav Hellgren

Doktorand

Forskning

Legitimerad sjukhusfysiker och nyligen antagen doktorand vid institutionen för translationell medicin (ITM) på Lunds Universitet. Som doktorand kommer jag att bedriva granskningsstudier inom mammografiscreening där syntetisk mammografi skall utvärderas som möjlig ersättning till digital mammografi som komplement till brösttomosyntes.