Håkan Axelson

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Njurcancer, cellsignalering, diagnos

Forskning

Trots att vi under de senaste decennierna lärt oss mycket om uppkomstmekanismerna för cancer så är behandlingsresultaten för spridd sjukdom i allmänhet mycket dåliga. Detta beror sannolikt på att varje patient är unik och att det finns genetiska skillnader inom tumören. Det finns dock vissa tillväxtvillkor som delas av många olika tumörtyper. Ett av dessa är lågt syretryck (hypoxi) som uppkommer eftersom nybilding av kärl inte fungerar som normalt. Njurcancer drabbar ca 1000 svenskar om året och har på många sätt fungerat som ett modellsystem för att studera tumörcellers svar på hypoxi. Detta eftersom den på ett unikt sätt karakteriseras av en genetisk förändring som gör att det cellulära svaret på hypoxi är påslaget hela tiden. Vi vill i vår forskning studera kopplingen mellan hypoxi och uppkomst av njurcancer. Genom att förstå detta kan vi också finna markörer som kan kopplas till sjukdomsförloppet och som kan användas för diagnostik och terapi.

Utvald forskningsoutput

David Lindgren, Jonas Sjölund & Håkan Axelson, 2018 jul, I : Trends in Cancer . 4, 7, s. 472-484

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Kristoffer von Stedingk, De Preter, K., Vandesompele, J., Noguera, R., Ingrid Øra, Koster, J., Versteeg, R., Sven Påhlman, David Lindgren & Håkan Axelson, 2015, I : International Journal of Cancer. 137, 4, s. 868-877

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Rankin, E. B., Fuh, K. C., Castellini, L., Viswanathan, K., Finger, E. C., Diep, A. N., LaGory, E. L., Kariolis, M. S., Chan, A., David Lindgren, Håkan Axelson, Miao, Y. R., Krieg, A. J. & Giaccia, A. J., 2014, I : Proceedings of the National Academy of Sciences. 111, 37, s. 13373-13378

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jennifer Hansson, Hultenby, K., Cramnert, C., Pontén, F., Jansson, H., David Lindgren, Håkan Axelson & Martin Johansson, 2014, I : Human Pathology. 45, 2, s. 382-393

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jonas Sjölund, Martin Johansson, Manna, S., Norin, C., Alexander Pietras, Beckman, S., Nilsson, E., Ljungberg, B. & Håkan Axelson, 2008, I : Journal of Clinical Investigation. 118, 1, s. 217-228

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (79)