Håkan Brorson

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • lymfödem, fettväv, fettsugning

Forskning

Vi har visat att lymfödem leder till nybildning av fettväv, vilket gör det svårbehandlat med konventionella metoder i form av bandagering och kompressionsstrumpor. Vi studerar orsaken till fettnybildning och fördelning av lymfvätska med bioimpedans, CT, MR. Vi analyserar inflammation och genuttryck i fettbiopsier som möjlig orsak till fettsnybildning. Om lymfödemet kan karakteriseras i termer av vätska/fett-hyperplasi ökar möjligheterna till optimal behandling inkluderande potentiellt framtida farmakologisk behandling om inflammatoriska parametrar kan identifieras. Lymfödem behandlas med kompression om svullnade består av vätska och fettsugning om den domineras av nybildad fettväv. Efter behandling måste dyra kompressionsstrumpa användas. Det finns inget mätinstrument som optimerar strumpanvändningen utan man får lita på klinisk erfarenhet. Vi testar olika varumärkens livslängd och kompressionseffekt med nyutvecklad utrustning för kostnadseffektiv optimering av kompressionsbehandling.

Utvald forskningsoutput

Boyages, J., Kastanias, K., Koelmeyer, L. A., Winch, C. J., Lam, T. C., Sherman, K. A., Munnoch, D. A., Håkan Brorson, Ngo, Q. D., Heydon-White, A., Magnussen, J. S. & Mackie, H., 2015, I : Annals of Surgical Oncology. 22, s. S1263-S1270

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Tereza Planck, Parikh, H., Håkan Brorson, Mårtensson, T., Peter Åsman, Leif Groop, Bengt Hallengren & Mikael Lantz, 2011, I : Thyroid. 21, s. 663-674

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Håkan Brorson, Ohlin, K., Olsson, G. & Magnus Karlsson, 2009, I : Lymphatic Research and Biology.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Håkan Brorson, Ohlin, K., Olsson, G. & Mats Nilsson, 2006, I : Lymphatic Research and Biology. 4, 4, s. 199-210

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (115)