Håkan Carlsson

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Hälsovetenskaper
  • Sjukgymnastik

Nyckelord

  • Stroke, Känsel, Övre extremitet

Forskning

Jag är legitimerad sjukgymnast sedan 1990 och tog min magisterexamen i sjukgymnastik 2010 vid Lunds universitet. I november 2015 blev jag antagen som doktorand vid Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet. Jag forskar på 50 % och arbetar 50 % kliniskt inom VO neurologi och rehabiliteringsmedicin vid Skånes universitetssjukhus.

Min forskning handlar om personer med nedsatt känsel i arm och hand efter stroke. Delstudie ett är en kvalitativ studie med syfte att få en ökad kunskap hur känselnedsättningen påverkar personens vardag och livssituation. Syftet med följande studier är att utvärdera om specifik känselträning kan förbättra känseln och förmågan att använda handen i vardagliga aktiviteter. Min huvudhandledare är Christina Brogårdh och biträdande handledare är Anders Björkman, Birgitta Rosén och Helené Pessah-Rasmussen.

Forskning

Forskning

Senaste forskningsoutput

Håkan Carlsson, Elisabeth Ekstrand & Christina Brogårdh, 2019, I : PM and R. 11, 8, s. 821-827

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (3)